Hawaii-rose Rarotonga 1999
Heim
Album
Reisebrev
Denne sida er ikkje ferdig enda!
Rarotonga
Gjestebok
E-brev
dummy.gif (37 bytes)
Vaka - aktervaka.gif (528 bytes)Ornamentikk
VakaVaka - kapteinen
Utriggarkanoen, vakaen, har gjennom hundreåra vore middelet for maoriane å koma utanom reva for å fiske.  Vakaen gjorde det òg råd for dei modige eller utstøtte å søke nye øyer, nytt land.
Midt på 1300-talet, medan middelalder og svartedaude herja Europa, seilte ein flåte av vakaer frå Rarotonga mot sørvest, og sju av dei nådde fram til og busette New Zealand med maorier.  (les meir i reisebrevspalta til Edvin)
Te-Au-O-Tonga er større og betre utstyrt enn vaka'ane for 650 år sidan. Den 21. september følgde han fara frå den gong (også omtalt av edvin) for å vera med i årtusenmarkeringa i New Zealand
.
 

heimalbum  – reisebrevrarotongapostgjestebok